Zamów reklamę 508 860 500
brak sond

Stowarzyszenie przedsiębiorców Aleksandrowa Łódzkiego "2000"

powstało 19 stycznia 1999 roku i jest największą, aleksandrowska organizacją zrzeszająca lokalnych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska przedsiębiorców, propagowanie postaw i inicjatyw sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, obrona interesów członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, propagowanie idei gospodarki rynkowej prowadzącej nieuchronnie do poprawy sytuacji ekonomicznej obywateli.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:» popiera współpracę między swoimi członkami, wymianę myśli i poglądów,

» wyraża opinię w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego,

» współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, politycznymi, organami władzy i administracji państwowej w celu wymiany poglądów i informacji,

» podejmuje działania niezbędne dla poprawy infrastruktury gospodarczej, ochrony środowiska regionu , poprawy właściwego funkcjonowania "rynku",

» prowadzi działalność szkoleniową - kursy, konferencje, wystawy,

» tworzy fundusze i udziela stypendia dla popierania inicjatyw gospodarczych,

» zajmuje się doradztwem prawnym i ekonomicznym oraz wspiera organizacyjnie osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, sporządza opinie i ekspertyzy,

» popularyzuje pożądane postawy kupców, rzemieślników przez co wzmacnia poczucie więzi i integracji zawodowej,

» prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy,

» prowadzi klub dla swoich członków.


Od listopada 2003 roku przy Stowarzyszeniu aktywnie działa Klub Młodzi Przedsiębiorcy.

Galeria