ALemiasto.pl

Darmowa pomoc prawna w Aleksandrowie

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Łącznie w całej Polsce ministerialny projekt umożliwił powstanie 1524 punktów, w których możemy uzyskać bezpłatne porady. W naszym powiecie obecnie istnieje 7 takich placówek, w tym jedna bezpośrdnio w Aleksandrowie Łódzkim. Placówka jest otwarta codziennie a porad udzielają radcy prawni oraz adwokaci.

Lista punktów bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie zgierskim:

1. Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10/12 (na parterze budynku Internatu aleksandrowskiego Liceum Ogólnokształcącego)
2. Ozorków, ul. Lotnicza 1,
3. Parzęczew, ul. Południowa 1,
4. Stryków, ul. Kościuszki 29,
5. Zgierz, ul. Sadowa 6a,
6. Zgierz, ul. Długa 49,
7. Głowno, ul. Norblina 1.

HARMONOGRAM BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ALEKSANDROWIE

(c) Alemiasto

Dla kogo jest bezpłatna pomoc?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1) osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
2) osoby fizyczne, korzystające od minimum roku ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osoby, które ukończyły 65. lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje ministerialny program?

Pomoc prawna będzie polegała na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) prawa karnego,
5) prawa administracyjnego,
6) prawa ubezpieczeń społecznych,
7) prawa rodzinnego,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat ministerialnego programu znajdziecie na stronie http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Galeria